Tonja Molin-Juustila – Digiteknologian parissa kiusaamista ennaltaehkäisemään ja vähentämään

  • 31.5.–31.5.2022
  • Päälava
  • Klo 10:30-11:00

Kerromme tietojenkäsittelytieteen parissa tehdystä tutkimuksesta, jossa olemme osallistaneet Oulun kaupungin koululaisia kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen käyttäen lähtökohtana digiteknologian kriittistä suunnittelua. Lapset ovat päässeet ideoimaan ja suunnittelemaan digitaalisia ratkaisuja, joilla maailmasta tulisi parempi paikka meille kaikille ja missä kiusaamista ei olisi lainkaan tai ainakin sitä olisi vähemmän. 

Kerromme tutkimuksen tavoitteista, toteutuksesta ja tuloksista. Kerromme lasten kanssa käyttämistämme menetelmistä ja lähestymistavoista. Kannustamme myös kokeilemaan avoimesti saatavilla olevia materiaalejamme omassa opetustyössä. 

Tutkimushankkeen rahoittajana on toiminut Suomen Akatemia. Puheenvuoro kuullaan päälavalla tiistaina 31.5. klo 10:30-11:00. Voit seurata puheenvuoroa myös striimattuna verkkosivuilla osoitteessa www.supervoimia.fi.

Puhujasta 

Tonja Molin-Juustila on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden lehtori ja INTERACT tutkimusryhmän tutkija. Tutkimuksessaan hän keskittyy ihmislähtöiseen ja erilaisia ihmisryhmiä osallistavaan digiteknologian innovointi- ja suunnittelutyöhön. Hän on erityisen kiinnostunut kehittämään erilaisten ihmisten vuorovaikutusta, osallisuutta ja kyvykkyyksiä edistäviä käytänteitä digiteknologian varhaisen vaiheen suunnittelutyössä. Digiteknologioissa häntä kiehtoo älykkäät esineet ja ympäristöt, jotka tuovat iloa ja inspiraatiota kokijalleen. Myös arjen digitalisoituminen yleisemmin ja erityisesti sosiaalialan digitaaliset ratkaisut kiinnostavat häntä. 

Jaa tapahtuma