Ilmasto mielessä ja kielessä

  • Milloin vain
  • Ei vaadi ilmoittautumista

Toivon Agenda -teemat

  • Ilmastotekoja

Tutustu teemoihin

Kuvaus

Pelkkä huolipuheeseen ja synkkiin uutisiin uppoaminen ei kannusta toimintaan. Miten omat ja toisten ilmastotunteet vaikuttavat vuorovaikutukseen? Miten ylläpitää toivoa ja toimintakykyä sekä viestiä ja vaikuttaa ilmastotoivosta? Mitä huomioida, kun ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista keskustellaan oppilaiden kanssa?

Kohdeyleisö

Aikuiset

Puhujat

Atte Räinä työskentelee Oulun yliopistolla kestävän kehityksen projektisuunnittelijana. Yliopistolla hän on ollut mukana kehittämässä Kestävän kehityksen sivuaineopintoja ja luomassa Ilmasto mielessä ja kielessä -opintojaksoa. Atella on taustaa myös juontajana ja kouluttajana; viestintäkoulutuksia hän on pitänyt eri aihealueista esimerkiksi Suomen Palloliiton jalkapalloerotuomareille ja Oulun kulttuuritoimijoille. Atte on kauppatieteiden maisteri, mutta parhaillaan hän toteuttaa ammatillista unelmaansa opiskelemalla psykologiksi.

Emil Laitila on valmistunut historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Oulun yliopistosta. Tällä hetkellä hän työskentelee Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa omavalmentajana. Aiemmin Emil on toiminut projektisuunnittelijana Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja ollut osana luomassa Ilmasto mielessä ja kielessä -opintojaksoa. Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijoita tunnistamaan omia ja muiden ilmastotunteita ja sen myötä lisätä ymmärrystä sekä itseä että muita kohtaan.

Jaa tapahtuma