Tiedettä nuotiolla Toivon Agendassa! Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

  • 23.5.2023
  • Oulun yliopisto, kasvitieteellinen puutarha
  • Vaatii ilmoittautumisen

Toivon Agenda -teemat

  • Sukupuolten tasa-arvo

Tutustu teemoihin

Ohjelmapaikka -ja aika

Lähityöpaja järjestetään Oulun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla, osoite Kaitoväylä 5, Linnanmaa.

ti 23.5.2023 klo 10-10.45.

Kuvaus

Lukio-opettaja! Tuo ryhmäsi nuotiolle Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Juodaan nokipannukahvia ja keskustellaan yhdessä tieteestä, tutkimuksesta ja tutkimuksen tekemisestä. Aiheena on Toivon Agenda, Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo.

 

Tuokaa omat kysymyksenne ja pohdintanne nuotioringin keskusteluun. Mukana keskustelemassa ovat Oulun yliopiston tutkijat Elina Annanperä ja Aino Isojärvi

Elina Annanperä toimii tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vastuuhenkilönä. Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vastaa tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinta. Lisäksi hän toimii tutkijana Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa -tutkimusryhmässä sekä opettajana Oulun yliopistossa. Tietojenkäsittelytieteissä opiskellaan muun muassa taitoja, joita tarvitaan kun kehitetään tulevaisuuden digitaalisia ratkaisuja kaikenikäisille ihmisille. Kaikilla elämän aloilla digitaaliset työkalut ja palvelut ovat jo osa arkemme, ja on tärkeää että näitä digitaalisia ratkaisuja suunnitellaan kaikille käyttäjille, sekä tunnistetaan erilaisten käyttäjien tarpeet. Alalle tarvitaan enemmän naisia, sillä miesvaltaisella alalla halutaan varmistaa, että myös naisten näkökulma ja tarpeet tulevat kuulluiksi riittävästi. Työssään tutkinto-ohjelmavastaavana Elina Annanperä haluaa kannustaa tyttöjä hakeutumaan tieto-ja viestintäteknologia-aloille. Lisäksi hän tutkii digitalisaatiota ja teknologiainnovaatioita, ja haluaa muun muassa ymmärtää, millaista on tulevaisuuden työ aloilla, joihin digitalisaatio ja tekoäly tulevat vaikuttamaan voimakkaasti.

Aino Isojärvi on elokuvatutkimuksen väitöskirjatutkija ja opettaja. Hän on erikoistunut lastenfiktion, populaarikulttuurin sekä sukupuolentutkimuksen risteymäkohtiin, ja hänen tärkeimmät kiinnostuksenkohteensa ovat animaatio ja adaptaatio. Väitöskirjassaan Isojärvi tarkastelee etenkin Disney-elokuvien tapoja luonnehtia sukupuolta sekä samalla tutkii sukupuolten esitystapojen historiaa ja kehitystä populaarissa länsimaisessa mediakulttuurissa: mitkä asiat vaikuttavat sukupuolen esitystapoihin, mitä kulttuurisia ilmiöitä ne läpileikkaavat, ja millaisia merkityksiä niillä on. Isojärvi on pitänyt aiheesta useita mediakasvatusworkshopeja ja on toiminut puhujana niin coneissa, festivaaleilla kuin kirjastoissakin. Audiovisuaalisen mediakulttuurin käytäntöjen ymmärtäminen on silmiä avaavaa paitsi kulttuurintutkimukselle, myös jokaiselle mediankäyttäjälle itselleen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/122CDC5019D52169

Kasvitieteellisellä puutarhalla järjestetään yksi lähityöpaja, johon mahtuu maksimissaan 30 henkilöä. Tähän lähityöpajaan/tapahtumaan voi ilmoittautua yksi opiskelijaryhmä.

Muuta huomioitavaa

Varautukaa säänmukaisin varustein! Vierailun yhteydessä on myös mahdollisuus tutustua omatoimisesti kasvitieteelliseen puutarhaan ja kasvihuoneisiin. Omat mukit mukaan.

Ohjelman järjestäjä

Oulun yliopisto

Jaa tapahtuma