Oulun Mahdollisuuksien torin paneelikeskustelu

  • 26.5.2021
  • Oma koulu, päiväkoti ja työpaikka
  • Ei vaadi ilmoittautumista

Nuoret maailman muuttajina klo 10.50–11.30

Fingon koordinoimat Mahdollisuuksien torit tuovat yhteen järjestöt, vapaaehtoiset, esiintyjät ja aktiiviset kansalaiset. Mahdollisuuksien torit innostavat ihmisiä vaikuttamaan reilumman maailman puolesta, osallistumaan järjestöjen toimintaan ja tutustumaan paikalliseen kulttuurien kirjoon.

Oulun Mahdollisuuksien torin paneelikeskustelu järjestetään yhdessä Oulun kaupungin järjestämän Toivon Agenda -tapahtuman kanssa.

Paneelin tavoitteet

Nuoret maailman muuttajina -paneelin tarkoituksena on tuoda esille oululaisten järjestöjen toimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Esille nostetaan Agenda 2030 -tavoitteita ja kestävän kehityksen kysymyksiä paikallisten toimijoiden näkökulmasta sekä keskustellaan muun muassa siitä, miten nuoret voivat toimia Oulun järjestöissä paremman maailman puolesta ja mitä jokainen meistä voi itse tehdä arjessa muutoksen eteen.

Panelistit

  • Taksvärkki ry: Maria Kivari (Globaalikasvatuksen Oulun aluekoordinaattori)
  • Punaisen Ristin Oulun osasto: Laila Vainio (puheenjohtaja)
  • Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys: Elina Rönkä (viestintävastaava)
  • Rauhankasvatusinstituutti ry: Anna Litewka-Anttolainen (asiantuntija, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus)
  • Oulu-Matagalpa -ystävyysseura: Kati Ylinampa (puheenjohtaja)
  • Elokapina: Heidi Niemi

Moderaattori

Aura Alarto (Globaalikasvatuksen suunnittelija, Taksvärkki)

Järjestöt

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyö edistää lasten ja nuorten osallisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki tarjoaa kiinnostuneille monipuolista vapaaehtoistyötä. www.taksvarkki.fi/taksvarkki-ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys osallistuu ympäristö- ja luontoasioita koskevaan päätöksentekoon sidosryhmätoiminnan ja lausuntojen kautta sekä järjestää erilaisia luontoon ja ympäristöasioihin liittyviä retkiä, yleisötilaisuuksia, kerhoja,  talkoita, koulutuksia, kursseja ja muuta toimintaa.

Miten turvaamme elinvoimaisen luonnon ja puhtaan ympäristön säilymisen tuleville sukupolville? Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys pyrkii toimimaan paikallisesti, mutta vaikuttamaan isosti. www.sll.fi/oulu/

Punaisen Ristin Oulun osaston toimintakenttään kuuluu vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisille – aina vaavista vaariin asti. Osaston toiminnan perustana ovat Punaisen Ristin periaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleismaailmallisuus. Nämä periaatteet elävät jäsenten ja vapaaehtoisten ajatuksissa ja teoissa. https://rednet.punainenristi.fi/node/6474

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhan- ja globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestö. Edistämme lasten ja nuorten kasvamista globaalin vastuunsa tunteviksi ja yhdenvertaisuutta sekä väkivallattomuutta edistäviksi maailmankansalaisiksi tukemalla kasvattajia. Työmme lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. https://rauhankasvatus.fi/

Oulu-Matagalpa –ystävyysseura ry on kehitysyhteistyöhön keskittyvä yhdistys. Toiminnan painopiste on nykyisin kummilapsitoiminnassa, jossa suomalaiset kummit sponsoroivat köyhien lasten koulunkäyntiä Matagalpassa. Toiminta Oulussa perustuu vapaaehtoistyöhön. Oulussa toiminnan tarkoituksena on tiedottaa Matagalpasta, Nicaraguasta ja kehityskysynyksistä sekä järjestää kulttuuritapahtumia, jotka liittyvät Nicaraguaan tai Latinalaiseen Amerikkaan. Nicaraguassa sijaitseva Matagalpa on ollut Oulun kummikaupunki vuodesta 1987 alkaen. http://oulu-matagalpa.fi/wp/

Elokapina julistaa Suomeen ilmastohätätilan. Elämme keskellä ilmaston ja luonnon kriisiä ja Elokapina vaatii, että tilanteeseen suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella. Elokapina esittää kolme vaatimusta hallitukselle, medialle ja koko yhteiskunnalle. Elokapina käyttää kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa — muiden demokraattisten keinojen ohella — saadakseen aikaan tarvittavia yhteiskunnallisia järjestelmätason muutoksia. Elokapina on osa maailmanlaajuista liikettä, Extinction Rebellionia, ja sen toiminta perustuu liikkeen yhteisiin arvoihin ja periaatteisiin.

Jaa tapahtuma