Aluehallintoviraston tiedote 23.1.2024: Sivistyksen supervoimia -podcast antaa tiedolle siivet

Aluehallintovirasto on julkaissut tiedotteen Sivistyksen supervoimia -podcastista 23.1.2024. Voit lukea tiedotteen myös osoitteessa sttinfo.fi.

Sivistyksen supervoimia -podcastin uusimmassa jaksossa filosofian tohtori Anna Onnela sekä erityisopettaja Matias Huikari Laanilan yläkoulusta Oulusta keskustelevat mielenterveyden edistämisestä peruskoulussa.

Suomessa tehdään jatkuvasti laadukasta tutkimusta opetus- ja kasvatusalalta, mutta kulkeutuuko tieto kasvattajan arkeen? Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyössä tuottaman Sivistyksen supervoimia podcast-sarjan tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään.

Podcastin uusimmassa jaksossa aiheena on Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa. Jaksossa keskustelevat Oulun yliopistosta väitellyt filosofian tohtori Anna Onnela sekä erityisopettaja Matias Huikari Laanilan yläkoulusta Oulusta.

Anna on tutkinut väitöksessään, millaisia erilaisia mielenterveyden edistämisen interventioita eli väliintuloja on toteutettu kouluissa. Anna kuvaa podcastissa, miksi mielenterveyttä tulisi edistää kouluissa:

”Lapsuudessa opitut taidot luovat pohjaa aikuisuudelle. Terveelliset ja hyvinvointia edistävät toiminnat ja taidot, mitkä opitaan lapsuudessa, tukee (lasta) sitten aikuisuudessa. Ja koulut ovat siihen siinä mielessä loistavia ympäristöjä, että ne kasaavat kaikki lapset lähestulkoon saman katon alle, jossa (he) ovat tavoitettavissa, ja jossa niitä interventioita voidaan toteuttaa ja kohdata lapsia.”

Podcastjaksossa keskustellaan myös konkreettisista toimenpiteistä, joilla mielenterveyttä voi edistää kouluissa. Matias Huikari kertoo, että esimerkiksi Laanilan yläkouluun on luotu ammattilaisten ryhmä, jotka keskittyvät oppilaisiin, joilla on haasteita tulla kouluun. Ryhmää vetävät kouluvalmentaja Sara Pöykiö ja erityisopettaja Johanna Väyrynen. Matias kuvaa ryhmän toimintaa podcastissa seuraavasti:

”– Meidän kouluvalmentajamme tekee sellaisia töitä, että jos aineenopettaja havaitsee, että jollakin (oppilaalla) on jotain haastetta, mutta hänellä on opetus kesken, niin hän pystyy soittamaan meidän kouluvalmentajan paikalle, ja voidaan välittömästi tarttua asioihin. Että ne eivät jää vellomaan ne asiat. Aikaisemmin aineenopettaja on saattanut huomata jotakin, mutta sillä on seuraava opetustunti, ja sitä seuraava opetustunti. Se (asia) on saattanut jäädä vellomaan. Nyt me saamme sellaisen välittömän tarttumisen.”

Voit tutustua Anna Onnelan väitöskirjaan Oulun yliopiston verkkosivuilla (www.oulu.fi).

Jaa artikkeli