#2 Mikä lisää työnimua ammattilaisen työssä

Tässä podcast-jaksossa työnimusta keskustelevat luokanlehtori Eliisa Leskisenoja ja yliopisto-opettaja Heli Kiema-Junes. Mitkä tekijät opettajan työssä synnyttävät hyvinvointia ja lisäävät merkityksellisyyden kokemusta? Mikä on työnimun suhde työuupumukseen? Mitkä ovat työnimua haastavia riskitekijöitä opettajan työssä? Mitä opettaja itse voi edistää mahdollisuuksiaan työnimun kokemiseen ja miten esihenkilötyöllä voidaan tukea työntekijöiden työnimua?

Linkki Heli Kiema-Junesin väitöskirjan tiedotteeseen: https://www.oulu.fi/fi/vaitokset/vuorovaikutustaitojen-ja-sosiaalisen-tuen-yhteydet-hyvinvointiin-liittyviin-tekijoihin-tyo-ja

Sivistyksen supervoimia -podcastin tavoitteena on kertoa uudesta tutkimustiedosta opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Podcastissa keskustellaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, joita jokainen ammattilainen voi hyödyntää työssään ja miksei vapaa-ajallaankin!

 

KUUNTELE AUDIO

(anchor.fm/supervoimia)